• Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C420 4P, 20A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C420 4P, 20A, 6KA

MÃ SẢN PHẨM :
GIÁ SẢN PHẨM: 267,000 VNĐ
XUẤT XỨ: Việt Nam
Thiết bị đóng ngắt, bảo vệ và cách ly cho mạng điện tiêu chuẩn IEC-60898

Sản phẩm cùng danh mục

Sản phẩm liên quan

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C106 1P, 6A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C106 1P, 6A, 6KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C110 1P, 10A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C110 1P, 10A, 6KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C116 1P, 16A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C116 1P, 16A, 6KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C120 1P, 20A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C120 1P, 20A, 6KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C125 1P, 25A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C125 1P, 25A, 6KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C132 1P, 32A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C132 1P, 32A, 6KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C140 1P, 40A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C140 1P, 40A, 6KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C150 1P, 50A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C150 1P, 50A, 6KA

Giá: 77,500 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C163 1P, 63A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C163 1P, 63A, 6KA

Giá: 77,500 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP4-C150 1P, 50A, 4.5KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP4-C150 1P, 50A, 4.5KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP4-C163 1P, 63A, 4.5KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP4-C163 1P, 63A, 4.5KA

Giá: 57,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C206 2P, 6A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C206 2P, 6A, 6KA

Giá: 114,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C210 2P, 10A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C210 2P, 10A, 6KA

Giá: 114,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C216 2P, 16A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C216 2P, 16A, 6KA

Giá: 114,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C220 2P, 20A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C220 2P, 20A, 6KA

Giá: 114,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng
Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C225 2P, 25A, 6KA

Cầu dao tự động MCB MPE MP6-C225 2P, 25A, 6KA

Giá: 114,000 VNĐ 0 VND
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 0 tháng